Stichting Waalres Museum

Algemene informatie
Datum 5 september 2019
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 4 september 2019, inzake Stichting Waalres Museum (26192).

Ter informatie

Weeklijst 2019-36

Bijlage(s)