Ontwerpbegroting 2019

Algemene informatie
Datum 1 mei 2018
AfzenderVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Toelichting

E-mail Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO), ingekomen d.d. 30 april 2018, inzake ontwerpbegroting 2019 (8759)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel. Het raadsvoorstel wordt behandeld in de oordeelsvormende bijeenkomst van 5 juni 2018 en in de besluitvormende raadsvergadering van 19 juni 2018.

Weeklijst 2018-17

Bijlage(s)