Locatie realiseren recreatiepark

Algemene informatie
Datum24 juli 2018
AfzenderBillybird Facilities

Toelichting

Brief van Billybird Facilities B.V. ingekomen d.d. 13 juli 2018, inzake vragen over de aanwezigheid van een geschikte locatie in de gemeente voor het realiseren van een recreatiepark (12194)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-29

Bijlage(s)