Bezwaar tegen uitbreiding functiewijziging Markt 1 / Willibrorduslaan 2

Algemene informatie
Datum26 mei 2020
AfzenderInwoners Waalre

Toelichting

E-mail inwoners Waalre, ingekomen d.d. 25 mei 2020, inzake bezwaar tegen uitbreiding functiewijziging Markt 1 / Willibrorduslaan 2 (56418).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-21

Bijlage(s)