Eenrichtingsverkeer

Algemene informatie
Datum26 november 2019
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 25 november 20129, inzake eenrichtingsverkeer (29598).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-47

Bijlage(s)