Ramp op Sint Maarten

Algemene informatie
Datum28 november 2017
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 22 november 2017- inzake ramp op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba: bijdragen gemeenten (1893)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2017-47

Bijlage(s)