Kadernota 2018

Algemene informatie
Datum 3 januari 2017
AfzenderGGD Brabant-Zuidoost

Toelichting

E-mail GGD Brabant-Zuidoost, ingekomen d.d. 23 december 2016, inzake Kadernota 2018 (354387)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel. Verzoek om reactie voor 23 februari 2017

Weeklijst 2016-52

Bijlage(s)