Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied

Algemene informatie
Datum19 juli 2016
AfzenderBrabantse Milieufederatie

Toelichting

Brief van Brabantse Milieufederatie, ingekomen d.d. 14 juli 2016, inzake zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied (336207)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2016-28

Bijlage(s)