Meicirculaire Gemeentefonds

Algemene informatie
Datum13 juni 2017
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 12 juni 2017, inzake meicirculaire Gemeentefonds 2017-2021 en doorwerking in de Kadernota 2018 (374528)

Ter informatie

Weeklijst 2017-23

Bijlage(s)