Gevolgen verwerping wetsvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders en gedeputeerden (

Algemene informatie
Datum18 juni 2019
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 17 juni 2019, inzake gevolgen verwerping wetsvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders en gedeputeerden (23498).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-24

Bijlage(s)