Cao voor werknemers met een arbeidsbeperking

Algemene informatie
Datum17 september 2019
AfzenderInwoner Nederland

Toelichting

E-mail inwoner Nederland, ingekomen d.d. 29 juli 2019, inzake Cao voor werknemers met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen (25120).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-37

Bijlage(s)