Motie over de noodzaak tot aanpassing van de rekenmethode voor het accres van de Algemene Bijdrage

Algemene informatie
Datum23 juli 2019
AfzenderGemeente Culemborg

Toelichting

E-mail gemeente Culemborg, ingekomen d.d. 17 juli 2019, inzake motie over de noodzaak tot aanpassing van de rekenmethode voor het accres van de Algemene Bijdrage (24797).

Voor kennisgeving aannnemen

Weeklijst 2019-29

Bijlage(s)