Werksessie Kadernota 2021

Algemene informatie
Datum 4 februari 2020
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 29 januari 2020, inzake werksessie Kadernota 2021 (35430).

Ter informatie

Weeklijst 2020-05

Bijlage(s)