Reactie op de Rijksbegroting 2019

Algemene informatie
Datum 2 oktober 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 26 september 2018, inzake reactie op de Rijksbegroting 2019 (14781)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-39

Bijlage(s)