Wateroverlast

Algemene informatie
Datum30 juni 2020
AfzenderInwoners Waalre

Toelichting

Brief inwoners Waalre, ingekomen d.d. 29 juni 2020, inzake wateroverlast (77708).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-26

Bijlage(s)