Wat kunnen we doen om de inkomenspositie van studenten met een functiebeperking in uw gemeente te verbeteren?

Algemene informatie
Datum16 juni 2020
AfzenderExpertise Centrum Inclusief Onderwijs (ECIO)

Toelichting

Brief van Expertise Centrum Inclusief Onderwijs (ECIO), ingekomen d.d. 12 juni 2020, inzake ‘Wat kunnen we doen om de inkomenspositie van studenten met een functiebeperking in uw gemeente te verbeteren?’ (67573).

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-24

Bijlage(s)