Algemene informatie
Datum26 juli 2016
AfzenderBrabantse Milieufederatie en Fietsersbond Zuidoost-Brabant

Toelichting

E-mail van Brabantse Milieufederatie en Fietsersbond Zuidoost-Brabant, ingekomen d.d. 25 juli 2016, inzake Bereikbaarheidsagenda ‘Brainport Duurzaam Slim Verbonden’ (337433)

Ter informatie

Weeklijst 2016-29

Bijlage(s)