Reactie op Rijksbegroting 2018

Algemene informatie
Datum 3 oktober 2017
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 27 september 2017, inzake reactie op de Rijksbegroting 2018 (386551)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-39

Bijlage(s)