Werken aan een vitale democratie

Algemene informatie
Datum15 mei 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

Brief van VNG en Ministerie van Binnenlandse Zaken, ingekomen d.d. 15 mei 2018, inzake werken aan een vitale democratie (8324)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-19

Bijlage(s)