Herinrichting Eindhovenseweg en Den Hof

Algemene informatie
Datum 3 december 2019
AfzenderInwoners Waalre

Toelichting

Brief inwoners Waalre, ingekomen d.d. 29 en 30 november 2019, inzake herinrichting Eindhovenseweg en Den Hof (30015).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-48

Bijlage(s)