Fout in ontwerpbesluit aansluiten Bizo

Algemene informatie
Datum25 juli 2017
AfzenderVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost (ODZOB)

Toelichting

E-mail van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, ingekomen d.d. 25 juli 2017, inzake fout in eerder toegezonden ontwerpbesluit aansluiten bij Bizob door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (378547)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel. Verzoek om uiterlijk 13 oktober 2017 te reageren

Weeklijst 2017-29

Bijlage(s)