Motie Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2018-20122

Algemene informatie
Datum24 april 2018
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 18 april 2018, inzake motie Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2018-2022 (8291)

Ter informatie

Weeklijst 2018-16

Bijlage(s)