Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten

Algemene informatie
Datum 1 oktober 2019
AfzenderMinisterie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 30 september 2019, inzake verzoek om college te wijzen op de wettelijke verplichting om nevenfuncties en de hoogte van de inkomsten openbaar te maken (27058).

Ter informatie

Weeklijst 2019-39

Bijlage(s)