Sluipverkeer

Algemene informatie
Datum25 februari 2020
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 25 februari 2020, inzake sluipverkeer (37659).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-08

Bijlage(s)