Omgevingsvergunning Achtereindsestraat 1a

Algemene informatie
Datum23 augustus 2016
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 15 augustus 2016, inzake informatie over ontvangst aanvraag omgevingsvergunning (UV 2016.041) voor bouwen woonhuis aan de Achtereindsestraat 1a (339636)

Ter informatie

Weeklijst 2016-33

Bijlage(s)