Motie voorstel innamepunt/milieustraat voormalige werf

Algemene informatie
Datum27 maart 2018
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 21 maart 2018, inzake motie voorstel innamepunt/milieustraat voormalige werf (7028)

Ter informatie

Weeklijst 2018-12

Bijlage(s)