Uitwerking cao-afspraak gelijke beloning

Algemene informatie
Datum31 juli 2018
AfzenderLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)

Toelichting

Brief Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA), ingekomen d.d. 26 juli 2018, inzake uitwerking cao-afspraak gelijke beloning: artikel 3:2a CAR (12683)

In handen stellen van de werkgeverscommissie griffie

Weeklijst 2018-30

Bijlage(s)