Begroting 2020

Algemene informatie
Datum26 februari 2019
AfzenderOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Toelichting

Brief van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, ingekomen d.d. 25 februari 2019, inzake begroting 2020 (19482)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2019-08

Bijlage(s)