Voortgang realisatie visie Dorpshart Aalst 2.0.

Algemene informatie
Datum19 mei 2020
AfzenderBrief van college van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 14 mei 2020, inzake voortgang realisatie visie Dorpshart Aalst 2.0. (51501).

Ter informatie

Weeklijst 2020-20

Bijlage(s)