Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Algemene informatie
Datum 9 maart 2021
AfzenderOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Toelichting

Brief van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, ingekomen d.d. 4 maart 2021, inzake ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (157438).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel.

Weeklijst 2021-09

Bijlage(s)