Wijziging van de bezoldigingsbedragen voor burgemeester en wethouder alsmede wijziging bedrag tegemoetkoming ziektekosten raadsleden

Algemene informatie
Datum28 augustus 2018
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 21 augustus 2018, inzake wijziging van de bezoldigingsbedragen voor burgemeester en wethouder alsmede wijziging bedrag tegemoetkoming ziektekosten raadsleden (13383)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-34

Bijlage(s)