Concept begroting 2017

Algemene informatie
Datum22 maart 2016
AfzenderMetropoolregio Eindhoven (MRE)

Toelichting

Brief van Metropoolregio Eindhoven, ingekomen d.d. 16 maart 2016, inzake aanbieding concept begroting 2017 (320373)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2016-11

Bijlage(s)