Verzoek om toestemming voor splitsing percelen Akkerstraat 12 en 14

Algemene informatie
Datum28 mei 2019
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief van inwoner Waalre, ingekomen d.d. 28 mei 2019, inzake verzoek om toestemming voor splitsing percelen Akkerstraat 12 en 14 (22607).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-21

Bijlage(s)