1e bestuursrapportage 2020 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (VRBZO)

Algemene informatie
Datum22 september 2020
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 17 september 2020, inzake 1e bestuursrapportage 2020 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (VRBZO) (102949).

Ter informatie

weeklijst 2020-38

Bijlage(s)