Collectief alternatief voor vervallen Anw-compensatie

Algemene informatie
Datum20 maart 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 19 maart 2018, inzake collectief alternatief voor vervallen Anw-compensatie (6835)

In handen stellen van de werkgeverscommissie griffie

Weeklijst 2018-11

Bijlage(s)