Aanbieding vastgestelde jaarstukken 2019

Algemene informatie
Datum 7 juli 2020
AfzenderOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Toelichting

Brief van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, ingekomen d.d. 2 juli 2020, inzake aanbieding vastgestelde jaarstukken 2019 (43926).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2020-27

Bijlage(s)