Aanbieding voortgangsrapportage Brainport nationale Actieagenda

Algemene informatie
Datum 7 juli 2020
AfzenderMetropoolregio Eindhoven

Toelichting

E-mail Metropoolregio Eindhoven, ingekomen d.d. 1 juli 2020, inzake aanbieding voortgangsrapportage Brainport nationale Actieagenda (80937).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2020-27

Bijlage(s)