De kunst van het handhaven

Algemene informatie
Datum 4 april 2017
AfzenderNationale Ombudsman

Toelichting

E-mail Nationale Ombudsman, ingekomen d.d. 3 april 2017, inzake aanbieding rapport ‘De kunst van het handhaven; Helder handhaven door de bril van de burger’ (366454)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-13

Bijlage(s)