Uitvoering moties aangenomen in Buitengewone Algemene Ledenvergadering 30 november 2018 (agendapunt 10b Algemene Ledenvergadering)

Algemene informatie
Datum 9 mei 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

Brief van VNG, ingekomen d.d. 9 mei 2019, inzake uitvoering moties aangenomen in Buitengewone Algemene Ledenvergadering 30 november 2018 (agendapunt 10b Algemene Ledenvergadering).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-19

Bijlage(s)