Herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn

Algemene informatie
Datum16 maart 2021
AfzenderFractie D66

Toelichting

Brief van fractie D66, ingekomen d.d. 14 maart 2021, inzake de Voldijn (164229)..

Betrekken bij de behandeling van het voorstel tot herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn in de oordeelsvormende bijeenkomst van 16 maart 2021

Weeklijst 2021-10

Bijlage(s)