Vaststelling voorlopig ontwerp Traverse zuid

Algemene informatie
Datum 9 juni 2020
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 3 juni 2020, inzake vaststelling voorlopig ontwerp Traverse zuid (63777).

Ter informatie

Weeklijst 2020-23

Bijlage(s)