Voorstel leefbaarheid en recreatie Hutdijk opnemen in kadernota 2021

Algemene informatie
Datum25 februari 2020
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief inwoner Waalre, ingekomen d.d. 25 februari 2020, inzake voorstel leefbaarheid en recreatie Hutdijk opnemen in kadernota 2021 (37657).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter informatie (afdoening wordt besproken in het presidium van 3 maart 2020).

Weeklijst 2020-08

Bijlage(s)