Afschrift brieven aan Jeugdbescherming Brabant en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Algemene informatie
Datum 2 oktober 2018
AfzenderStichting Herken Ouderverstoting

Toelichting

Brief van Stichting Herken Ouderverstoting, ingekomen d.d. 24 september 2018, inzake afschrift brief aan Jeugdbescherming Brabant en afschrift aan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd(11399)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-39

Bijlage(s)