Overlast houtkachels

Algemene informatie
Datum 3 januari 2018
AfzenderMeldpunt Schadelijk Geluid

Toelichting

E-mail Meldpunt Schadelijk Geluid, ingekomen d.d. 27 december 2017, inzake overlast van houtkachels en standpunt VVD (3405)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-52

Bijlage(s)