Handtekeningenactie voor handhaving afvalbeleid proefwijk

Algemene informatie
Datum 9 oktober 2018
AfzenderDiverse inwoners De Voldijn

Toelichting

Brief diverse inwoners De Voldijn, ingekomen d.d. 18 september 2018, inzake handtekeningenactie voor handhaving afvalbeleid proefwijk (15046)

Ter afdoening in handen stellen van het college

weeklijst 2018-40

Bijlage(s)