Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Algemene informatie
Datum 8 augustus 2017
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

Brief VNG, ingekomen d.d. 3 augustus 2017, inzake Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (380663)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-31

Bijlage(s)