Moties Buitengewone Algemene Ledenvergadering 30 november 2018

Algemene informatie
Datum 6 november 2018
AfzenderVereniging Nedderlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 5 november 2018, inzake uitvoering moties Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) 27 juni 2018, uitgezonderd de vier samenhangende moties over financiën sociaal domein (16058).
Agendapunt 5a BALV VNG.

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-44

Bijlage(s)