(Veer)Krachtig Bestuur

Algemene informatie
Datum28 maart 2017
AfzenderProvincie Noord-Brabant

Toelichting

Brief van Provincie Noord-Brabant, ingekomen d.d. 24 maart 2017, inzake (Veer)Krachtig Bestuur: reactie op de toekomstvisie (365307)

Raadswerkgroep De Kracht van Waalre verzoeken de raad een voorstel te doen m.b.t. een reactie

Weeklijst week 2017-12

Bijlage(s)