Bouwen aan het Samenwerkingsakkoord 2019-2022

Algemene informatie
Datum24 juli 2018
AfzenderMetropoolregio Eindhoven

Toelichting

E-mail Metropoolregio Eindhoven, ingekomen d.d. 18 juli 2018, inzake bouwen aan het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 (12432)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-29

Bijlage(s)