Ontwerpbegroting 2021

Algemene informatie
Datum 7 april 2020
AfzenderVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Toelichting

E-mail Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, ingekomen d.d. 7 april 2020, inzake aanbieding ontwerpbegroting 2021 (43289).

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel.

Weeklijst 2020-14

Bijlage(s)